TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH
KẾT QUẢ THI
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
  Trang chủ
Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2014 (nộp trực tiếp) tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM?
Tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy năm 2015
Tuyển sinh Hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2014 ?
Tuyển sinh Hệ Cao học
Tuyển sinh Đại học Tại chức
Hỏi đáp  -  Đặt câu hỏi
Lượt truy cập
20415828
  » Trang chủ » Tuyển sinh khóa mới.
Công bố kết quả thi tuyển sinh Khoá 19 - Liên thông đại học chính quy (25/07/14)

Thông tin liên quan kết quả xét duyệt hồ sơ Khoá 17 (đợt 2) - Văn bằng 2 đại học chính quy (22/05/14)

Hướng dẫn tuyển sinh Khoá 17 – Văn bằng 2 đại học chính quy (đợt 2 năm 2014) (31/03/14)

Thông báo tuyển sinh Khoá 17 – Văn bằng 2 đại học chính quy (đợt 2 năm 2014) (31/03/14)

Công bố danh sách xét duyệt hồ sơ tuyển sinh Khóa 19 – Liên thông đại học chính quy (13/03/14)

Công bố kết quả thi tuyển sinh Khoá 17 -Văn bằng 2 đại học chính quy (08/02/14)  

Hướng dẫn tuyển sinh, Khoá 19 – Liên thông đại học chính quy (17/01/14)

Thông báo tuyển sinh, Khoá 19 – Liên thông đại học chính quy (17/01/14)

Công bố kết quả xét hồ sơ đăng ký tuyển sinh Khoá 17 – Văn bằng 2 ĐHCQ (22/11/13)

Hướng dẫn tuyển sinh Khoá 17 – Văn bằng 2 đại học chính quy (17/10/13)
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 38 230082 - 38257425, Fax: 38 229832, Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
Trở về đầu trang