TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH
KẾT QUẢ THI
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
  Trang chủ
Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2014 (nộp trực tiếp) tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM?
Tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy năm 2015
Tuyển sinh Hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2014 ?
Tuyển sinh Hệ Cao học
Tuyển sinh Đại học Tại chức
Hỏi đáp  -  Đặt câu hỏi
Lượt truy cập
20102420
  » Trang chủ » Tin tức » Quy chế đào tạo
Quy định vắng thi kết thúc học phần các hệ ĐHCQ, HCĐH, VB2CQ
Cập nhật: 16/01/2009

A. QUYẾT ĐỊNH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/06/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ–BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” và các Quy định khác có liên quan;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo – CTSV,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành “QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN” đối với các hệ ĐHCVQ, HCĐH, VB2CQ của trường.

Điều 2. Quy định này áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2008 – 2009.

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phòng, Trưởng khoa, Trưởng đơn vị liên quan và sinh viên các khoá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Hiệu Trưởng

Phạm Văn Năng (đã kỹ)

 

B. QUY ĐỊNH

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Mỗi học phần (môn học) được tổ chức thi 1 lần chính thức và 1 lần thi lại, nếu sinh viên không dự thi sẽ xử lý:

1) Vắng thi không có đơn xin phép xem như không có lý do. Điểm thi kết thúc học phần bị điểm 0 (không) và coi như đã dự thi 1 lần (gọi là vắng thi không phép);

2) Vắng thi có đơn xin phép được Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên chấp thuận, xem như có lý do chính đáng (theo Điều 12, Quy chế đào tạo). Điểm thi kết thúc học phần được xem là chưa thi (vắng thi có phép).

II. QUY TRÌNH XÉT VẮNG THI CÓ PHÉP VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ

1) Nộp đơn xin vắng thi có phép

Sinh viên phải làm đơn xin phép (theo mẫu đơn của trường) nêu lý do và kèm theo xác nhận có liên quan (giấy chứng nhận đi công tác, giấy chứng nhận tai nạn, ốm đau, lý do khác…..), nộp đơn tại các phòng tiếp sinh viên trước ngày thi. Trường hợp chưa kịp nộp đơn, thời gian nộp đơn không trễ quá 7 (bảy) ngày làm việc tính từ ngày thi.

Sinh viên nhận giấy xác nhận hoặc đơn trả lời (sau khi có ý kiến của lãnh đạo Phòng QLĐT-CTSV) sau 2 (hai) ngày làm việc tại phòng trực nơi sinh viên nộp đơn.

2) Bố trí thi và công nhận kết quả thi trong trường hợp vắng thi có phép

a) Vắng thi có phép trong kỳ thi lần 1, sinh viên phải dự thi trong kỳ thi lần 2 (thi lại) của lớp (lớp – học phần) mà sinh viên dự học. Nếu sinh viên không dự thi trong kỳ thi lần 2, coi như đã dự thi 1 lần (đơn vắng thi có phép hết giá trị). Điểm thi đạt được là điểm thi kết thúc học phần (chiếm từ 50 - 70% điểm toàn bộ học phần).

Trong trường hợp không đạt, những sinh viên này chỉ được dự thi lần 2 trong kỳ thi lần 2 với các lớp ( lớp – học phần) khác, không giải quyết thi ở kỳ thi lần 1.

b) Vắng thi có phép trong kỳ thi lần 2 (thi lại), sinh viên phải dự thi trong kỳ thi lần 2 với các lớp (lớp – học phần) khác, không giải quyết thi ở kỳ thi lần 1. Điểm thi đạt được là điểm toàn bộ học phần.

c) Đối với 1 học phần, chỉ giải quyết đơn vắng có phép một lần (lần 1 hoặc lần 2) và không giải quyết vắng có phép trong đợt thi trả nợ học phần (đối với các khóa, hệ còn tổ chức thi trả nợ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, các Khoa đào tạo, Ban Chuyên môn và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện Quy định này của nhà trường.

-Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần giải quyết, các đơn vị, cá nhân có thể phản ánh với trường để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

C. HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN

1) Các bước tiến hành

Bước 1: Sinh viên nộp đơn tại các phòng trực tiếp sinh viên của Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên.

-Mẫu đơn: tại trang web phòng QLĐT-CTSV (www.qldt.ueh.edu.vn) và các phòng trực tiếp sinh viên;

-Thời gian nộp đơn: trước ngày thi hoặc không trễ quá 7 (bảy) ngày làm việc tính từ ngày thi.

Bước 2: Sau 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, sinh viên nhận giấy xác nhận vắng thi có phép hoặc đơn trả lời có ý kiến của lãnh đạo Phòng QLĐT – CTSV tại phòng trực nơi sinh viên nộp đơn.

Bước 3: Thủ tục xin thi ghép:

-Trường hợp vắng thi lần 1: Phòng QLĐT – CTSV sẽ tự cập nhật tên sinh viên trong danh sách thi lần 2 và xử lý điểm toàn bộ học phần. Sinh viên không cần liên hệ với trường. Trong trường hợp sau khi thi lại (để lấy điểm lần 1) không đạt, nếu sinh viên xin thi ghép lấy điểm lần 2 thực hiện như trường hợp vắng thi lần 2;

-Trường hợp vắng thi lần 2: chậm nhất trước ngày thi 3 (ba) ngày làm việc, sinh viên nộp giấy xác nhận vắng thi có phép kèm với nội dung xin thi ghép. Sau 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn, sinh viên nhận danh sách dự thi tại phòng trực nơi sinh viên nộp đơn.

2) Các phòng trực tiếp sinh viên của Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên

Cơ sở A:

-Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

-Phòng: A0.13 (tầng trệt).

-Thời gian: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 16g30.

-Điện thoại: 62726964.

Cơ sở B:

-Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10.

-Phòng trực ngoài giờ của Phòng QLĐT – CTSV (tầng trệt, dãy A).

-Thời gian: từ 17g30 đến 19g45.

-Điện thoại: 39572461.

Cơ sở C:

-Địa chỉ: 91 đường 3 tháng 2, Quận 10.

-Phòng trực ngoài giờ của Phòng QLĐT – CTSV (lầu 2).

-Thời gian: từ 17g30 đến 19g45.

-Điện thoại: 38354903.

Cơ sở D:

-Địa chỉ: 196 Trần Quang Khải, Quận 1.

-Phòng trực ngoài giờ của Phòng QLĐT – CTSV (tầng trệt).

-Thời gian: từ 17g30 đến 19g45.

-Điện thoại: 38484505.

Cơ sở H:

-Địa chỉ: 1A Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận.

-Phòng trực tại Phòng nghỉ giáo viên (lầu 1).

-Thời gian: từ 17g30 đến 19g45.

Download mẫu đơn:

+Don_vang_thi_co_phep.doc ; Don_xin_thi_ghep.doc

 

Các tin tức khác
» Quy định chuẩn TOEIC để đánh giá trình độ tiếng Anh đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy (25/09/08)
» Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25) (03/10/06)
» Quy chế Văn bằng 2 (06/11/05)
» Quy định về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ đối với Hệ Đại học CQ(thay cho ngoại ngữ 2). (28/10/05)
» Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo - Công tác SV (26/10/05)
» Quy chế 04/1999 về tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng Hệ chính quy. (21/10/05)
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 38 230082 - 38257425, Fax: 38 229832, Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
Trở về đầu trang