TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH
KẾT QUẢ THI
THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI
  Trang chủ
Thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2014 (nộp trực tiếp) tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM?
Tuyển sinh hệ Liên thông đại học chính quy năm 2015
Tuyển sinh Hệ đại học văn bằng 2 chính quy năm 2014 ?
Tuyển sinh Hệ Cao học
Tuyển sinh Đại học Tại chức
Hỏi đáp  -  Đặt câu hỏi
Lượt truy cập
20350676
  » Trang chủ » Tin tức » Xét tuyển vào ngành-C.ngành
Quy định xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đào tạo Khoá 33 – ĐHCQ
Cập nhật: 13/11/2008

Căn cứ Điều 5 – “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh quy định việc xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đào tạo cho sinh viên Khoá 33 – hệ ĐHCQ như sau:

I. TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG HỌC TẬP ĐỂ XÉT TUYỂN

1.1 Công thức tính điểm trung bình chung học tập (ĐTBCHT)

Theo công thức tính theo Điều 13 – “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”:

1.2 Chú ý khi tính điểm trung bình chung học tập để xét tuyển

  • Điểm để xét tuyển là điểm thi kết thúc học phần ở lần thi thứ nhất;
  • Không tính điểm học phần Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thế chất..

II. CÁCH THỨC XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

2.1 Đối tượng và chỉ tiêu xét tuyển

Xem Thông báo đính kèm.

2.2 Số nguyện vọng sinh viên được đăng ký

Tất cả sinh viên đủ điều kiện lên lớp theo Khoản 1 của Điều 6 “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” được đăng ký 3 nguyện vọng xét tuyển, ghi theo thứ tự ưu tiên cao nhất đến thấp nhất (NV1 là ưu tiên cao nhất).

2.3 Thứ tự ưu tiên xét tuyển

-Nguyện vọng đã đăng ký của sinh viên;

-Điểm trung bình chung học tập của sinh viên;

-Chỉ tiêu ngành, chuyên ngành đã công bố.

2.4 Cách thức xét tuyển vào ngành, chuyên ngành

-Các ngành, chuyên ngành có số chỉ tiêu đào tạo nhiều hơn nguyện vọng đăng ký của sinh viên sẽ được xét tuyển 100% số đăng ký;

-Các ngành, chuyên ngành có số sinh viên đăng ký cao hơn chỉ tiêu, trường căn cứ nguyện vọng và điểm trung bình chung học tập của sinh viên để xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu đã công bố.

Số sinh viên còn lại sẽ được xét tuyển đến nguyện vọng 2. Trong trường hợp nguyện vọng 2 vẫn không đạt, sẽ xem xét đến nguyện vọng 3; hoặc cho sinh viên đăng ký lại nguyện vọng vào các ngành, chuyên ngành còn chỉ tiêu xét tuyển.

2.5 Quy định riêng đối với 2 chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế và Ngoại thương

Sinh viên chỉ được đăng ký vào 2 chuyên ngành nói trên nếu đạt điểm trung bình chung ngoại ngữ từ 6,00 trở lên (Kinh doanh quốc tế), từ 6,50 trở lên (Ngoại thương) tính cho điểm thi lần thứ nhất.

2.6 Quy định riêng đối với sinh viên nước ngoài, sinh viên cử tuyển

Các sinh viên diện này được xét tuyển vào ngành, chuyên ngành theo đề nghị của cơ quan quản lý sinh viên nước ngoài hoặc của địa phương cử đi học. Chỉ tiêu xét tuyển dành cho các sinh viên này không tính vào các chỉ tiêu xét tuyển đã công bố.

III. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

3.1 Công bố danh sách sinh viên vào ngành, chuyên ngành

Sau khi Hội đồng thông qua kết quả xét tuyển vào ngành, chuyên ngành, Phòng Quản lý đào tạo – CTSV sẽ công bố danh sách sinh viên được xét tuyển vào từng ngành hoặc chuyên ngành cụ thể theo kế hoạch đã công bố.

Danh sách sinh viên giai đoạn chuyên ngành sẽ không có tên các sinh viên thuộc diện nợ học phí, bằng tốt nghiệp THPT hoặc các giấy tờ khác theo quy định trong hồ sơ sinh viên.

3.2 Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của sinh viên

Sinh viên có quyền thắc mắc, khiếu nại về cách tính điểm trung bình chung học tập và kết quả xét tuyển vào ngành, chuyên ngành.

Phòng Quản lý đào tạo – CTSV chịu trách nhiệm nhận đơn, trình cho Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết và trả lời cho sinh viên biết trong vòng 7 ngày, tính từ ngày hết hạn nhận đơn.

Hiệu trưởng yêu cầu các Ông (Bà) Trưởng Khoa, Phòng, Ban, các đơn vị liên có liên quan, các sinh viên Khoá 33 – hệ đại học chính quy thực hiện tốt Quy định này.

Quy định này được công bố tại website trường www.ueh.edu.vnvà website phòng www.qldt.ueh.edu.vnvà các Bảng thông báo của trường, của các khoa đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần trao đổi, các đơn vị liên hệ với Phòng QLĐT–CTSV theo số điện thoại tổng đài: 38230082 nhấn tiếp số nội bộ số 141 (Thầy Can), 181 (Thầy Hoàng), 182 (Thầy Đương), 183 (Cô Trinh), 123 (Thầy Tài) hoặc số 38229646 (Trưởng phòng QLĐT–CTSV).
Các tin tức khác
» Thông báo đối tượng, chỉ tiêu xét ngành, chuyên ngành cho sinh viên Khóa 33 – ĐHCQ (13/11/08)
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - CÔNG TÁC SINH VIÊN
Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 38 230082 - 38257425, Fax: 38 229832, Email: qldt_ctsv@ueh.edu.vn
Trở về đầu trang